Zimowa Wda po raz dziewiętnasty

zimowawda„Gdy cię złoszczą śniegu braki, zamień narty na kajaki!”

W imieniu Klubu Turystów Wodnych Celuloza Świecie – bezpośredniego organizatora, serdecznie zapraszamy na największą zimową imprezę kajakową – XIX Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2015” im. Bolesława Białkowskiego.

XIX OGÓLNOPOLSKI ZIMOWY SPŁYW KAJAKOWY „WDA 2015” im. Bolesława Białkowskiego

REGULAMIN SPŁYWU
26.02. – 1.03. 2015 r.
Szlaga – Błędno – Stara Rzeka- Tleń
34 km

Charakter spływu:
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym.

Termin: 26.02. – 01.03.2015 r.
Trasa: spływ odbędzie się na rzece Wdzie, na odcinku: 34 km. Szlaga – Błędno – Stara Rzeka – Tleń

Warunki uczestnictwa:
• Posiadanie umiejętności pływania (osoby płynące kajakami),
• Ukończone 16 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby prawnej),
• Dokonanie opłaty wpisowego,
• Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ. W przypadku odmowy przyjęcia uczestnika na spływ,
organizator dokona zwrotu wpłaconego wpisowego.
• W imprezie mogą uczestniczyć również osoby nie biorące udziału w pływaniu, które dokonały pełnej opłaty wpisowego (w zgłoszeniu należy zaznaczyć, które osoby nie będą pływały kajakami).

Sprzęt:
Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi), który spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

Wysokość wpisowego:
Wpisowe w wysokości:
• 230 zł od osoby – do 31.12.2014 r
• Przyjęcie po 31.12. 2014 r. tylko w ramach wolnych miejsc bez pamiątki spływu
• 50 zł za miejsce w kajaku organizatora, zarezerwowane telefonicznie lub pisemnie do 10.01.2015 r., należy wpłacać na konto organizatora:

Bank Millenium o/Świecie: 46 1160 2202 0000 0000 5016 7794

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na – lub , wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego, na adres: Klub Turystów Wodnych „Celuloza”, ul. Kościuszki 17/50, 86-100 Świecie. Ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 25.01.2015 pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.

Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami:
603 255 530 – Leszek Miesała
500 237 228 – Ryszard Roman

Weryfikacja:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
• Dowód tożsamości ze zdjęciem,
• Dowód wpłaty wpisowego,
• Pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej.

Pełna informacja o spływie, świadczenia, obowiązki uczestników do pobrania w załączniku: Regulamin XIX OZSK ”Wda 2015”.pdf