Zimowa Wda po raz 22.

„Gdy Cię złoszczą śniegu braki, zamień narty na kajaki…”
W pierwszy weekend marca serdecznie zapraszamy do Tlenia na dwudziestą drugą edycję Zimowej Wdy im. Bolesława Białkowskiego.

XXII OGÓLNOPOLSKI ZIMOWY SPŁYW KAJAKOWY „WDA 2018” im. Bolesława Białkowskiego

Główny organizator:
Klub Turystów Wodnych „Celuloza” Świecie.
Współpartnerzy:
Polski Związek Kajakowy Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich w Warszawie.
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa w Warszawie.
Urząd Miasta i Gminy w Świeciu.
Urząd Gminy w Osiu.
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.
Ośrodek Wypoczynkowy „Patria” w Tleniu.
Nadleśnictwo Trzebciny.

Termin:
01.03 – 04.03.2018 r.
Trasa:
Spływ odbędzie się na rzece Wdzie, na odcinku 38 km od Szlagi do Tlenia.

ZGŁOSZENIA:
Strona Organizatora www.ktw-celuloza.pl
Mail Organizatora ktwceluloza@wp.pl lub leszekmiesala@wp.pl

Warunki uczestnictwa:
Posiadanie umiejętności pływania (osoby płyną w kamizelkach).
Ukończone 16 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby prawnej).
Dokonanie opłaty wpisowego.
Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ. W przypadku odmowy przyjęcia uczestnika na spływ, organizator dokona zwrotu wpłaconego wpisowego.
W imprezie mogą uczestniczyć również osoby nie biorące udziału w pływaniu, które dokonały pełnej opłaty wpisowego (w zgłoszeniu należy zaznaczyć, które osoby nie będą pływały kajakami).

Sprzęt:
Organizatorzy zapewniają kajak i dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi), który spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Apteczkę pierwszej pomocy, każdy posiada własną.

Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami:
603255530 – Leszek Miesała
500237228 – Ryszard Roman
Weryfikacja:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
Dowód tożsamości ze zdjęciem.
Dowód wpłaty wpisowego.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
Podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Spływu.
Posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego (patrz Załącznik nr 1 do Regulaminu Spływu), w tym kompletu odzieży na zmianę, w wodoszczelnym worku, podczas każdego etapu spływu.
Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w trakcie trwania etapu spływu.
Płynięcia w kamizelce asekuracyjnej.
Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują.
Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich.
Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniami Kierownictwa Spływu.
Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym, przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie.
Przestrzegania ciszy nocnej od godz. 00:00 do godz. 6:00 rano, obowiązkowe posiadanie własnej apteczki oraz reperaturki do kajaka!

Do pobrania szczegółowy REGULAMIN SPŁYWU (format .pdf)

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.