Zimowa Wda po raz 21.

Śniegu i mrozu pod dostatkiem, ale po pierwsze nie wiadomo jak będzie w lutym, a po drugie dwudziestoletnie doświadczenie pokazuje, że pływać można w każdych warunkach. Serdecznie zapraszamy na Zimową Wdę!

XXI OGÓLNOPOLSKI ZIMOWY SPŁYW KAJAKOWY „WDA 2017” im. Bolesława Białkowskiego
„Gdy Cię złoszczą śniegu braki, zamień narty na kajaki…”

23.02 – 26.02 2017 r.

Szlaga – Błędno – Stara Rzeka – Tleń 34 km

Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

GŁÓWNY ORGANIZATOR
Klub Turystów Wodnych „Celuloza” Świecie.
WSPÓŁPARTNERZY
• Polski Związek Kajakowy Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich w Warszawie.
• Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa w Warszawie.
• Urząd Miasta i Gminy w Świeciu.
• Urząd Gminy w Osiu.
• Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.
• Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.
• Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów” w Tleniu.
• Nadleśnictwo Trzebciny.

CHARAKTER SPŁYWU
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym.

KIEROWNICTWO SPŁYWU Leszek Miesała, Ryszard Roman.
KOMISJA SĘDZIOWSKA Jarosław Piotrowski, Iza Książek, Tomasz Kowalczyk.
SŁUŻBY POMOCNICZE
Sekretariat: Eliza Szreiber.
Służba medyczna: Małgorzata Kalamon.
Piloci spływu: Marek Kawecki, Michał Michta, Adam Roman.
Służba kwatermistrzowska: Tomasz Cybulski
Ratownicy: Marcin Michta, Grzegorz Wardacki, Elżbieta Kurek.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Umiejętności pływania wpław (osoby płynące kajakami).
• Ukończone 16 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby prawnej).
• Dokonanie opłaty wpisowego
• Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ. W przypadku odmowy przyjęcia uczestnika na spływ, organizator dokona zwrotu wpłaconego wpisowego.   • W imprezie mogą uczestniczyć również osoby nie biorące udziału w pływaniu, które dokonały pełnej opłaty wpisowego (w zgłoszeniu należy zaznaczyć, które osoby nie będą pływały kajakami).

SPRZĘT
Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali uczestnicy są z obowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi), który spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO
Wpisowe w wysokości:
• 280 zł od osoby – do 10.01.2017 r,
• 320 zł po 10.01.2017 r. tylko w ramach wolnych miejsc bez pamiątki spływu,
• 50 zł za miejsce w kajaku organizatora, zarezerwowane telefonicznie lub pisemnie do 10.01.2017 r,
• 10 zł opłata za transport kajaka prywatnego – opłata na miejscu,
należy wpłacać na konto organizatora: 58 2030 0045 1110 0000 0404 8520.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na lub , wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego, na adres:
Klub Turystów Wodnych „Celuloza”, ul. Kościuszki 17/50, 86-100 Świecie.
Ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

UWAGA
Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 10.02.2017 r. pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego !!!

Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami:
603 255 530 – Leszek Miesała lub 500 237 228 – Ryszard Roman.

WERYFIKACJA
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
• dowód tożsamości ze zdjęciem,
• dowód wpłaty wpisowego,
• pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
• nocleg w pokojach 2,3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym – decyduje kolejność zgłoszeń,
• transport uczestników na trasie spływu,
• transport sprzętu wypożyczonego od organizatora,
• obiady w dniach: od 24.02 – 26.02.2017 r.,
• ubezpieczenie NW,
• doraźną pomoc przed medyczną w czasie trwania spływu,
• upominek spływowy,
• upominki dla zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych,
• puchary dla zwycięskich drużyn,
• punkty do TOK PZKaj / PTTK oraz możliwość weryfikacji książeczek i odznak.

DO POBRANIA
Pełny Regulamin Spływu (.pdf)
Karta zgłoszenia uczestnictwa (.xls)