XIII OSK im. Krzysztofa Książka Pilica 2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami n/t XIII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Pilicą im. Krzysztofa Książka, którego baza w tym roku będzie w Domaniewicach koło Nowego Miasta nad Pilicą. Startujemy w czwartek 26 lipca!

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Informacja o warunkach uczestnictwa w XIII Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Rrzeką Pilicą im. Krzysztofa Książka

TERMIN i MIEJSCE:
Spływ odbędzie się w terminie 26.07 – 29.07.2018 r.
Stałe miejsce biwakowe na polu namiotowym „SMAK PRZYGODY” Mirosław Kowalski, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, Domaniewice 1.
Agroturystyka „SAFARI” Edyta Kędzierska – możliwość wynajęcia pokoi – safari.net.pl
TRASA:
Odrzywół – Nowe Miasto (Drzewiczka) – 16 km
Spała – Domaniewice (Pilica) 32 km

PROGRAM SPŁYWU:
26 lipca (czwartek)
Weryfikacja uczestników od godz. 18:00
Ognisko

27 lipca (piątek)
Weryfikacja uczestników
Uroczyste otwarcie
I etap:
Wariant A: Spływ rzeką Drzewiczką Odrzywół – Nowe Miasto 16 km
Wariant B: Domaniewice – Nowe Miasto 10km
Biwak w Domaniewicach – ciepły posiłek
Program rekreacyjny
Dyskoteka/Ognisko

28 lipca (sobota)
II etap: Spływ Spała – Inowłódz, 8 km
III etap: Wyścig na trasie Inowłódz – Mysiakowiec, 10 km
Biwak w Domaniewicach – ciepły posiłek
Program rekreacyjny dla najmłodszych i nie tylko :-)
Ognisko

29 lipca (niedziela)
IV etap: Mysiakowiec – Domaniewice, 13 km
Biwak w Domaniewice – ciepły posiłek
Uroczyste zakończenie spływu

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W spływie mogą uczestniczyć wszyscy turyści, którzy ukończyli 18 lat i mają umiejętność pływania. Młodzież poniżej 18 lat dopuszcza się do uczestnictwa w spływie pod opieką osób pełnoletnich, jedynie w kajakach 2-osobowych, za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Turyści biorą udział w spływie na własnym sprzęcie i na własną odpowiedzialność.

KOSZTY I ŚWIADCZENIA:
Wysokość wpisowego wynosi 140 zł, dzieci do 7 roku życia 80zł.
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
– ubezpieczenie,
– doraźną opiekę medyczną,
– wklejkę do odznak TOK PTTK i OT PZK,
– przewóz uczestników autokarem na trasie spływu,
– posiłki regeneracyjne po każdym etapie,
– pole biwakowe,
– upominki,

Wysokość opłat dla osób towarzyszących:
– pole namiotowe za dobę 10 zł,
– obiad dwudaniowy 15 zł,

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 lipca 2018 r, e-mailem: oskpilica@gmail.com Kartę zgłoszeń można pobrać na stronie sitk.pl, kkkorek.pl,
Uczestnicy powinni zgłaszać się indywidualnie lub drużynowo. Zgłoszenie uczestnictwa w spływie po 20.07.2018 r nie gwarantuje otrzymania pełnego zakresu świadczeń.

WPŁATY:
Gotówką w dniach 26-28.07.2018 w sekretariacie na miejscu biwakowym lub przelewem/przekazem pocztowym na konto: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 02-954 Warszawa ul. Goplańska 29/132, BANK PKO BP o/ Warszawa 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310, Tytułem: Na cele statutowe OSK Pilica 2018r.

KOMANDOR SPŁYWU: Agnieszka Bronka Gostkowska, tel. 601 388 250
SĘDZIA GŁÓWNY: Monika Woźniak.

UWAGA !!!
Istnieje możliwość wypożyczenie kajaków telefon kontaktowy: Marcin Suszka 502 941 122
Koszt miejsca w kajaku za spływ wynosi 80 zł od osoby, do ceny wliczony jest transport sprzętu.

DO POBRANIA:
Karta zgłoszenia XIII OSK rzeką Pilicą im. Krzysztofa Książka (.doc)
Informator XIII OSK rzeką Pilicą im. Krzysztofa Książka (.pdf)

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.