Wakacyjny Weekend Płyń po Zdrowie Brda 2022

8 lipca serdecznie zapraszamy do Nadolnej Karczmy na wspólną zabawę i rywalizację sportową w ramach Wakacyjnego Weekendu „Płyń po Zdrowie” Brda 2022

 

„PŁYŃ PO ZDROWIE” PROGRAM UPOWSZECHNIAJĄCY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ W RODZINIE ORAZ RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH

Wakacyjny Weekend Płyń po Zdrowie Brda 2022
8-10.07.2022 r. rzeka Brda, Nadolna Karczma.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sport dla Wszystkich

Termin imprezy
Impreza odbędzie się w dniach 8 – 10 lipca 2022 roku.

Miejsce imprezy
1. Trasa kajakowa przebiegać będzie rzeką Brdą na odcinku: Nadolna Karczma – Elektrownia Zielonka.
2. Wyścigi kajakowe odbędą się na rzece Brdzie obok bazy imprezy.

Regulamin zawodów kajakowych
1. Wyścig odbędzie się na odcinku ok. 200 m (sprint)
2. Konkurencja zostanie rozegrana na kajakach i wiosłach organizatora, odkażanych po każdym użyciu.
3. Kategorie:
a) Kajaki jedynki żeńskie.
b) Kajaki jedynki męskie.
c) Kajaki dwójki rodzic z dzieckiem.
4. Wyścigi na dystansie ok. 200 metrów zostaną rozegrane na kajakach turystycznych i wiosłach organizatora. W zależności od ilości zgłoszonych osad odbędą się eliminacje, półfinały i finały. Każda runda to start 2 osad ze startu wspólnego z pomiarem czasu – 4 najlepsze osady przechodzą do finału.

Warunki uczestnictwa w imprezie
1. W spływie uczestniczyć mogą osoby, które mają ukończone 18 lat i stan zdrowia umożliwiający sportowo-rekreacyjne uprawianie kajakarstwa.
2. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie pod opieką prawnych opiekunów.

Sprzęt kajakowy
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom spływu kajaki, wiosła i kamizelki asekuracyjne.

Informacje o imprezie
Informacje o spływie można uzyskać pod numerem telefonu: 606234548 – Tomasz Kowalczyk.

Zgłoszenie/Weryfikacja
1. W celu dokonania poprawnego zgłoszenia, należy wypełnić deklarację uczestnictwa w imprezie, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu i przesłać ją do Organizatora spływu na adres biuro@sitk.pl
DO POBRANIA: Deklaracja uczestnictwa – Wakacyjny Weekend Płyń po Zdrowie.pdf
2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku każdego zgłoszenia organizator dokona mailowego potwierdzenia zakwalifikowania lub odmowy przyjęcia uczestnika.
Osoba zakwalifikowana do udziału w imprezie, staje się jej uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w biurze imprezy, podczas której okazuje dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
AKTUALIZACJA 4.07.2022 LINK NIEAKTYWNY – niestety brak miejsc :-(

Świadczenia na rzecz uczestników
1. Po zakwalifikowaniu na imprezie każdy uczestnik otrzymuje:
a) ubezpieczenie NNW,
b) miejsce na polu namiotowym,
c) miejsce w kajaku dwuosobowym,
d) transport na start/odbiór z mety spływu,e) posiłek regeneracyjny w sobotę i niedzielę,
f) wsparcie instruktorsko/ratownicze na trasie spływu oraz podczas zawodów sportowych.

Obowiązki uczestników
1. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Regulaminu Spływu oraz zarządzeń Organizatora,
b) posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego,
c) udzielania pomocy innym,
d) pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych na rzecz Organizatora i osób trzecich,
e) przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
f) przestrzegania zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie płynięcia,
g) przestrzegania zakazu nadużywania alkoholu podczas trwania pozostałych elementów imprezy,
h) przestrzegania zakazu stosowania środków odurzających.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania imprezy.
3. Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi.
4. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.
5. Kierownictwo imprezy zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji, w skrajnym przypadku również do odwołania imprezy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia uczestników.

PROGRAM WAKACYJNEGO WEEKENDU „PŁYŃ PO ZDROWIE” BRDA 2022
8-10.07.2022 r. Nadolna Karczma.

Piątek 8.07.2022
16.00 – Weryfikacja uczestników na biwaku bazy spływu.
20.00 – Spotkanie powitalne przy ognisku.
23.00 – Cisza nocna.

Sobota 9.07.2022
9.00 – Uroczyste otwarcie imprezy.
9.30 – Wyjście na start do etapu spływu.
11.00 – Start do etapu spływu Nadolna Karczma – Elektrownia Zielonka.
13.00 – Przerwa na trasie spływu.
15.00 – Otwarcie mety spływu.
16.30 – Posiłek regeneracyjny.
17.00 – Zamknięcie mety spływu.
18.00 – Turniej strzelecki ELIMINACJE.
20.00 – Spotkanie z piosenką turystyczną przy ognisku.
23.00 – Cisza nocna.

Niedziela 10.07.2022
10.00 – Rozpoczęcie wyścigów kajakowych – ELIMINACJE.
12.30 – Turniej strzelecki FINAŁY.
14.30 – Wyścigi kajakowe FINAŁY.
16.00 – Uroczyste zakończenie spływu i rozwiązanie imprezy.

Godziny programu mogą się zmienić w trakcie trwania imprezy