VIII Kozienicka Szkółka Kajakowa

Już po raz ósmy serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Kozienic i okolicy do udziału w Szkółce Kajakowej. Zajęcia będą odbywały się w dniach 24.06 – 04.07.2018 r. w Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu.

 

Impreza dofinansowana ze środków Gminy Kozienice.

VIII Kozienicka Szkółka Kajakowa, 24.06-04.07.2018 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

N a b ó r : Do 30 dzieci (dziewczęta i chłopcy) w wieku: szkoły podstawowej (od 4 klasy), gimnazjum i szkoły średniej. Wymagany jest średni poziom wytrzymałości fizycznej i brak lęku przy kontakcie z wodą. Nie jest niezbędna umiejętność pływania. Dzieci muszą posiadać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach. Uczestnikiem staje się osoba, która dokona mailowo lub telefonicznie zgłoszenia. Każdy uczestnik zobowiązany jest zgłosić się na szkolenie z wypełnioną i podpisaną przez rodziców/opiekunów kartą uczestnika.

O p ł a t a : Uczestnictwo w zajęciach objęte jest opłatą w wysokości 15 zł od osoby, na działalność statutową Stowarzyszenia. Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa: 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika szkolenia i dopiskiem „na działalność statutową”. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica, uczestnik może zostać zwolniony z wyżej wymienionej opłaty.

U b i ó r : Każdy uczestnik podczas zajęć powinien posiadać następujący ekwipunek:
 Czapka z daszkiem.
 Koszulka z krótkim rękawem, najlepiej „oddychająca” (nie bawełniana, ponieważ gdy jest mokra wyziębia ciało).
 Spodenki krótkie (dowolny materiał i typ) lub kąpielówki.
 Buty do wody (do wchodzenia i wychodzenia z kajaka).
 Ręcznik, ubiór do przebrania się (ciepła odzież w chłodne dni).
 Posiłek, napój.

O d p r a w a : 24 czerwca 2018 r. (niedziela) o godzinie 18:00, na tarasie widokowym nad jeziorem Kozienickim (w Ośrodku Sportu i Rekreacji) odbędzie się spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi osobami (w tym z ich opiekunami), które uściśli zasady organizacji szkolenia. Podczas tego spotkania zostaną utworzone dwie grupy składające się z maksymalnie 15 dzieci każda oraz instruktora. W takcie zgrupowania mogą nastąpić indywidualne korekty w grupach. Zostanie przedstawiony grafik szkoleniowy grup. Uczestnicy zostaną zapoznani z regulaminem zgrupowania i zasadami bezpieczeństwa.

R e a l i z a c j a  z a j ę ć : Zajęcia odbywać się będą na zasadach niestacjonarnych. Uczestnicy po zajęciach udają się do swoich domów. Zajęcia będą realizowane w okresie od 25 czerwca do 4 lipca br., w dwóch 2,5 – godzinnych sesjach. Pierwsza w godzinach od 10:00 do 12:30, a druga w godzinach od 15:00 do 17:30. Czas od 12:30 do 15:00 jest przeznaczony na obiad. Posiłki uczestnicy realizują we własnym zakresie i na własny koszt. Zgrupowanie przeznaczone jest dla amatorów. Wszystko rozpoczynać się będzie od tzw. poziomu „zerowego”. Maksymalnie 15-osobowe grupy szkoleniowe będą realizować zajęcia zgodnie z ustalonym programem. Pierwsze zajęcia to głównie nauka bezpiecznego wsiadania do kajaka, właściwego wiosłowania, umiejętności manewrowania kajakiem oraz postępowania na wypadek wywrotki. Kolejne zajęcia ukażą niezbędne techniki sprawnego manewrowania ww. sprzętem. W cykl szkolenia włączone będą gry i zabawy rekreacyjne.

S p r z ę t  i  b e z p i e c z e ń s t w o : Jednym z ważniejszych atutów zgrupowania jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jego uczestników. Uczestnicy pływać będą we właściwie dobranym, sprawnym sprzęcie asekuracyjnym (kamizelka). Sprzęt zapewnia organizator – Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. Nad całością zgrupowania opiekę sprawuje jego kierownik – Ryszard Roman tel. 500 237 228. Jest to doświadczony trener dyscypliny kajak-polo i wychowawca młodzieży. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania jego poleceń oraz poleceń organizatora.

Nieobecność uczestnika na zajęciach musi być uprzednio zgłoszona przez opiekuna uczestnika!

D o  p o b r a n i a :
VIII Kozienicka Szkółka Kajakowa Informator (.pdf)
VIII Kozienicka Szkółka Kajakowa Regulamin (.pdf)
VIII Kozienicka Szkółka Kajakowa Karta Zgłoszenia (.doc)

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Impreza dofinansowana ze środków Gminy Kozienice.