Szkolenie animatorów sportu powszechnego

n_szkol_nW imieniu Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego oraz własnym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim szkoleniu animatorów sportu powszechnego ”Kajaki wszystkich dzieci”, które odbędzie się w dniach 17-19.04.2015 r. w Ośrodku Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Ogólnopolskie szkolenie animatorów sportu powszechnego „Kajaki wszystkich dzieci” to forma kompleksowego szkolenia dedykowanego nauczycielom, instruktorom, trenerom kajakarstwa oraz szeroko pojętej grupie animatorów sportu powszechnego, ukierunkowanego na pogłębienie wiedzy z zakresu problematyki organizacji, a także bezpieczeństwa uczestników podczas kajakowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jak również kajakowych spływów turystyczno-krajoznawczych. Oprócz wiedzy teoretycznej, kursanci będą mieli możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach praktycznych na basenie.

Zgłoszenia na załączonym kwestionariuszu „Karty zgłoszenia” należy przesłać na adres e-mail: ; (tel. 606717259) albo na adres Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 02-954 Warszawa, ul. Goplańska 29/132,  w terminie do 10 kwietnia br. Wpłatę w wysokości 90 zł, która obejmuje pobyt i wyżywienie od kolacji dn. 17 kwietnia do obiadu dn. 19 kwietnia oraz uczestnictwo w zajęciach programowych należy dokonać na konto Stowarzyszenia:

PKO BP o/XV Warszawa nr 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310

wpisując w treści przelewu: WPŁATA NA CELE STATUTOWE.

Do pobrania Zapowiedź szkolenia wraz z ramowym programem (.pdf)

Do pobrania Karta zgłoszenia na szkolenie (.doc)

W ramach programu, niezależnie od szkolenia animatorów, zaplanowano szkolenie doskonalące dla Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj, w specjalności „Prowadzenie spływów”. Wymagania wstępne dla kandydatów na szkolenie doskonalące to aktywna, udokumentowana działalność w latach 2013 – 2014, w zakresie w/w specjalności.

 

msit_logo_noweImpreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu ”Kajaki wszystkich dzieci”