PTTK – nowe oznakowanie szlaków kajakowych

Prezentujemy aktualnie obowiązujące wytyczne dotyczące znakowania turystycznych szlaków kajakowych, wprowadzone do stosowania Uchwałą nr 3A /XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK

D o  p o b r a n i a :
Uchwała Prezydium ZG PTTK – Znaki kajakowe (.pdf)
Zestawienie znaków kajakowych (.pdf)
Umiejscowienie znaków kajakowych (.pdf)