Program Integracyjnego spotkania kajakarzy w Ryni

2Publikujemy program Integracyjnego spotkania kajakarzy w Ryni, które odbędzie się w dniach 8 – 11.11.2013 r. w Ośrodku wypoczynkowym ”Rewita”. Pełna wersja programu (do wydrukowania) dostępna jest w zakładce ”Pliki do pobrania”.

 

PIĄTEK 8.11.2013
od 15:00 Rejestracja uczestników.
od 19:00 Powitalny poczęstunek „Po chłopsku”.
18:30 Posiedzenie Komisji Turystyki i Rekreacji PZKaj.
21:00 Dobry wieczór uczestnikom konferencji/nocne kajakarzy rozmowy.

SOBOTA 9.11.2013
8:00 – 9:00 Śniadanie.

9:00 Wyjazd uczestników na spływ kajakowy rzeką Rządzą.
9:45 Wyjazd uczestników do Muzeum Powstania Warszawskiego.

13:00 – 14:45 Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w specjalności „Prowadzenie spływów”.
Tematy:
1. Doraźne naprawy sprzętu pływającego i wyposażenia – ćwiczenia praktyczne.
2. Umiejętność posługiwania się rzutką – zaliczenie (Uczestnicy szkolenia posiadają własne rzutki).
3. Węzły – seminarium w zakresie umiejętności łączenia lin o jednakowej i różnej średnicy, wiązania pętli, skrótów itp
(Uczestnicy szkolenia powinni posiadać dwa odcinki liny o różnej średnicy o długości około 2 m każdy).

15:00 Obiad.

16:00 – 16:45 Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w specjalności „Prowadzenie spływów”.
Charakterystyka i rodzaje grup spływowych. Podstawowe zasady kierowania grupą:
– klasyfikacja grup spływowych z punktu widzenia kierownika spływu,
– cechy charakterystyczne grupy spływowej w funkcji składu osobowego,
– czynniki wpływające na sposób prowadzenia grupy.

16:00 – 18:30 Egzamin teoretyczny na Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK st. IV, III, II  lub I.

 

16:00 – 17:30 Doszkolenie Sędziów Turystyki i Rekreacji PZKaj.

17:00 – 17:45 Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w specjalności „Prowadzenie spływów”.
Elementarne zasady bezpieczeństwa na wodzie:
– sprzęt oraz wyposażenie kajakarza,
– sygnały na wodzie,
– zachowanie się na szlaku żeglugowym,
– samoratownictwo oraz umiejętność udzielania pomocy.

17:30 – 18:30 Szkolenie Weryfikatorów Turystycznych Odznak Kajakowych.

18:00 – 19:15 Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w specjalności „Prowadzenie spływów”.
Obsługa komercyjnych grup spływowych:
– specyficzne oczekiwania grupy względem prowadzącego spływ,
– organizacja grupy na wodzie,
– osoby funkcyjne – liczba, umiejętności i uprawnienia,
– szyk płynięcia,
– tempo i czas płynięcia,
– pokonywanie przeszkód,
– zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom spływu,
– spływ jako element pełnej oferty turystycznej.

18:30 – 19:30 Doszkolenie Weryfikatorów Turystycznych Odznak Kajakowych.

 

19:30 Kolacja.
21:00 Wspomnienia sezonu kajakowego 2013 – prezentacje.

NIEDZIELA 10.11.2013
8:30 – 9:30 Śniadanie.

9:30 – 11:15 Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w specjalności „Prowadzenie spływów”.
Lider i relacje interpersonalne w grupie spływowej:
– proces kierowania jako relacja pomiędzy instruktorem a grupą spływową,
– oczekiwania grupy wobec prowadzącego spływ,
– styl kierowania w funkcji sytuacji spływowej oraz rodzaju grupy,
– charakterystyka  dobrego lidera.

10:00 – 12:00 Bieg na orientację.

11:30 – 12:15 Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w specjalności „Prowadzenie spływów”.
Prowadzenie środowiskowych (klubowych) grup spływowych oraz specyfika grup spływowych podczas imprez kajakowych:
– organizacja grupy środowiskowej na wodzie, szyk płynięcia, tempo i czas płynięcia, pokonywanie przeszkód,
– integracja grupy środowiskowej jako cel spływu,
– logistyka – planowanie, przygotowania i rozliczenie spływu,
– organizacja grup spływowych podczas imprez kajakowych.

12:30 – 13:15 Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w specjalności „Prowadzenie spływów”.
Specyfika prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup spływowych:
– cechy grup młodzieżowych wpływające na sposób prowadzenia spływu,
– organizacja grupy na wodzie, odprawa i szyk płynięcia, tempo i czas płynięcia, pokonywanie przeszkód,
– organizacja biwaku, wachty spływowe,
– odpoczynek nocny i dni przerwy,
– gospodarowanie środkami materialnymi i realizacja programu spływu.

12:30 – 14:00 Konsultacje dotyczące Kalendarza Imprez 2014.

13:30 – 14:00 Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w specjalności „Prowadzenie spływów”.
Reperaturka w grupie spływowej:
– informacja o możliwościach zestawienia reperaturki w oparciu o współczesne materiały naprawcze.

14:00 Obiad.

15:00 – 15:45 Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w specjalności „Prowadzenie spływów”.
Konflikty w grupach  spływowych i sposoby ich rozwiązywania:
– istota i przyczyny konfliktów interpersonalnych, znaczenie kondycji fizycznej i psychicznej uczestników,
– rodzaje konfliktów,
– style reakcji na konflikt oraz pseudorozwiązania konfliktów; dbałość o właściwie funkcjonujący obieg informacji o charakterze organizacyjnym w grupie,
– lider w konflikcie – typowe role.

15:30 – 16:15 Kajakowy Patrol Świętego Franciszka/Muzeum Kajakarstwa w Drohiczynie.

16:00 – 16:45 Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w specjalności „Prowadzenie spływów”.
Rola pilotów  prowadzących i końcowych podczas prowadzenia grup spływowych:
– umiejętności pilotów w funkcji rodzaju grupy spływowej, rodzaju szlaku, rodzaju imprezy itp,
– zadania pilotów w świetle „Zasad organizacji kajakowych imprez turystycznych i rekreacyjnych PZKaj”.

16:45 – 17:00 Podsumowanie szkolenia doskonalącego. Wydanie zadań egzaminacyjnych.

17:00 – 18:30 Podsumowanie sezonu 2013 i cyklu Grand Prix PZKaj/plany na rok 2014.

18:30 – 20:00 Uroczyste podsumowanie sezonu 2013, wyróżnienia i nagrody.

 

20:30 XVI Biesiada Kajakowa.

PONIEDZIAŁEK 11.11.2013
9:00 – 10:00 Śniadanie.
10:00 Pożegnanie uczestników konferencji.
do 12:00 Wykwaterowanie uczestników.

 

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

1 2_2 3 4 5 6