Podziękowanie od Pary Prezydenckiej

prezydent logoZ prawdziwą przyjemnością pragniemy się z wami podzielić podziękowaniem za organizację „II Rodzinnych Podchodów w Michałowicach” jakie otrzymaliśmy od Pary Prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich.

Zobaczcie treść listu:

Szanowni Państwo!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w obchody dwudziestego Międzynarodowego Dnia Rodzin ONZ – samorządom, organizacjom pozarządowym, Kościołom i osobom prywatnym. Państwa zaangażowanie w organizację lokalnych wydarzeń wpisujących się w tegoroczne obchody i liczny udział mieszkańców w tych przedsięwzięciach to niewątpliwie wyraz radości i satysfakcji, jakie czerpiemy z życia rodzinnego.

Świętowanie Międzynarodowego Dnia Rodzin było doskonałą okazją do pokazania, jak istotna jest w naszym życiu rodzina, ale również sposobem zwrócenia uwagi na potrzeby i problemy rodzin. Cieszymy się, że przedsięwzięcia, które towarzyszyły obchodom, były czasem wspólnej radości rodziców i dzieci oraz okazją do spotkań z innymi rodzinami.

Zgłoszone przez Państwa różnorodne inicjatywy, gromadząc często kilka pokoleń – rodziców, dzieci i dziadków, potwierdziły, że potrzebujemy być razem, że w lokalnych środowiskach chcemy łączyć się wokół wartości, jaką jest rodzina. Tak duże zrozumienie dla spraw polskich rodzin pozwala z nadzieją patrzeć na ich przyszłość. Wierzymy, że Państwa troska o los polskich rodzin na stałe wpisze się w budowanie dobrego klimatu dla rodziny.

Z poważaniem

Anna i Bronisław Komorowscy

Podziękowanie