Płyń po Zdrowie Pilicą

W cyklu „Płyń po zdrowie”, zapraszamy do Sulejowa na kolejną, siódmą już edycję naszego spływu programowego. 26 i 27 maja br. (w sobotę i niedzielę), podczas dwóch niezależnych spływów, popłyniemy Pilicą. Startujemy o 10:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

„Płyń po zdrowie” – ogólnopolski program promujący aktywność sportową w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych.

VII Rodzinny spływ kajakowy „Płyń po zdrowie” – Pilica 2018

Organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.
Termin: 26 i 27 maja 2018 roku – dwa niezależne spływy.
Miejsce: rzeka Pilica na trasie Trzy Morgi – Sulejów.
Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są mailem na adres biuro@sitk.pl, lub telefonicznie 606234548.
Opłata: Za udział w spływie pobierana jest opłata w wysokości 15 zł od osoby, na działalność statutową Stowarzyszenia.
Miejsce zbiórki: Sulejów, godz. 10:00.

Przebieg spływu: Miejscem zbiórki będzie parking przy kościele ul. Cmentarna w Sulejowie, skąd wyjedziemy na start spływu autokarem. Na brzegu rzeki zostanie przydzielony sprzęt (kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne). Następnie uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i organizacji spływu. Sprawdzona zostanie poprawność założenia kamizelek. Zaprezentowane zostanie bezpieczny sposób wchodzenia i wychodzenia z kajaka. Uczestnicy rozpoczną spływ kajakowy, który trwać będzie ok. 4-5 godz. Grupa będzie spływać razem (w zasięgu wzroku). W każdej grupie płynąć będzie ok. 50-60 osób. W pierwszym i ostatnim kajaku płynąć będą organizatorzy. W trakcie spływu nie ma przeszkód wymuszających wyjście z kajaka. Po dopłynięciu na metę i zdaniu kompletu sprzętu nastąpi zamknięcie spływu.

Sprzęt i bezpieczeństwo: Jednym z ważniejszych atutów spływu jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jego uczestników. Podczas całego dnia przebywania nad wodą opiekę sprawować będą instruktorzy i wolontariusze, a także ratownik WOPR. Uczestnicy pływać będą we właściwie dobranym, sprawnym sprzęcie asekuracyjnym (kamizelka). Sprzęt zapewnia organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.

Do Pobrania: Karta Uczestnika Spływu „Płyń po Zdrowie” (.doc)

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom organizatorów.
Uczestnicy zobowiązani są do płynięcia we właściwie założonej kamizelce asekuracyjnej.
Obowiązuje zakaz przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Komandor ma prawo wykluczenia z imprezy osób niezdyscyplinowanych.
Ze względu na warunki pogodowe, nieodpowiedni stan wody, bezpieczeństwo uczestników lub inne niezależne od organizatorów uzasadnione czynniki – Komandor może odwołać imprezę.
Program godzinowy spływu może ulec zmianie.
Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych celów innych niż związanych z organizacją imprezy.
Ostateczna interpretacja ww. zapisów należy do organizatora.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.