Płyń po zdrowie – Jeziorka 2016

plyn_po_zdrowie_duzeZapraszamy na V Rodzinny spływ kajakowy „Płyń po zdrowie” – Jeziorka 2016 – 21 i 22 maja.

Czas trwania spływu: ok. 4 godziny. Trasa Piaseczno – Konstancin Jeziorna.

„Płyń po zdrowie” – ogólnopolski program promujący aktywność sportową w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych.

Spływ nie wymaga specjalnych umiejętności manewrowania kajakiem. Na rzece nie ma przeszkód wymagających wychodzenia z kajaka. Płynięcie odbywać się będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (pilot początkowy i końcowy, ratownik, płynięcie całą grupą, wszyscy obowiązkowo ubrani będą w kamizelki asekuracyjne, przestrzegany będzie bezwzględny zakaz spożywania alkoholu). Uczestnicy zobowiązani są podporządkowywać się poleceniom organizatora.

Przed wypłynięciem udzielone zostaną podstawowe instrukcje (pokazy) dotyczące zasad pływania kajakiem oraz zachowania bezpieczeństwa na wodzie. Liczba miejsc ograniczona ! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeń oraz podpisanie oświadczenia, że stan zdrowia jest odpowiedni do udziału w spływie.

Zbiórka w Piasecznie, Aleja Brzóz: 21 i 22 maja – godz. 10.00

Informacje organizacyjne:

Organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.
Termin: 21 i 22 maja 2016 roku – dwa niezależne spływy.
Miejsce: rzeka Jeziorka na odcinku Piaseczno – Konstancin Jeziorna
Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są mailem na adres: , lub telefonicznie: 503365640
Opłata: za udział w spływie pobierana jest opłata w wysokości 5 zł od osoby, na działalność statutową Stowarzyszenia.
Miejsce zbiórki: Piaseczno, Aleja Brzóz, godz. 10:00

Przebieg spływu:
Miejscem zbiórki i startu do spływu będzie Aleja Brzóz w Piasecznie. Uczestnicy przejadą tam autokarem lub prywatnymi samochodami. Na miejscu zostanie przydzielony sprzęt (kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne). Następnie na brzegu rzeki uczestnicy zostaną zapoznania z zasadami bezpieczeństwa i organizacji spływania. Sprawdzona zostanie poprawność założenia kamizelek. Zaprezentowane zostanie bezpieczny sposób wchodzenia i wychodzenia z kajaka. Uczestnicy rozpoczną spływ kajakowy, który trwać będzie ok. 4 godz. Grupa będzie spływać razem (w zasięgu wzroku). W każdej grupie płynąć będzie ok. 50-60 osób. W pierwszym i ostatnim kajaku płynąć będą organizatorzy. W środku stawki również będą osady organizatora, które koordynować będą całością spływania. W trakcie spływu nie ma przeszkód wymuszających wyjście z kajaka. Po dopłynięciu na metę i zdaniu kompletu sprzętu nastąpi zamknięcie spływu.

Sprzęt i bezpieczeństwo:
Jednym z ważniejszych atutów spływu jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jego uczestników. Podczas całego dnia przebywania nad wodą opiekę sprawować będą instruktorzy i wolontariusze, a także ratownik WOPR. Uczestnicy pływać będą we właściwie dobranym, sprawnym sprzęcie asekuracyjnym (kamizelka). Sprzęt zapewnia organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom organizatorów.
Uczestnicy zobowiązani są do płynięcia we właściwie założonej kamizelce asekuracyjnej.
Obowiązuje zakaz przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Komandor ma prawo wykluczenia z imprezy osób niezdyscyplinowanych.
Ze względu na warunki pogodowe, nieodpowiedni stan wody, bezpieczeństwo uczestników lub inne niezależne od organizatorów uzasadnione czynniki – Komandor może odwołać imprezę.
Program godzinowy spływu może ulec zmianie.
Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych
z organizacją imprezy.
Ostateczna interpretacja ww. zapisów należy do organizatora.

Do pobrania:

V Spływ Jeziorka 2016 – Informacje organizacyjne (.pdf)

V Spływ Jeziorka_2016 – karta uczestnika_(.doc)

V Spływ Jeziorka 2106_- zaproszenie_(.pdf)

„Płyń po zdrowie” – ogólnopolski program promujący aktywność sportową w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

msit_logo_nowe