Otwarte Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa

VI OMPIK Drzewica 2017 Otwarte Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa odbędą się po raz kolejny na ziemi łódzkiej. W imieniu KS Amber, LKK Drzewica, KKdW PZKaj i własnym serdecznie zapraszamy 22 września do Drzewicy!

VI Otwarte Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa OMPIK Drzewica 2017 22–24 września 2017 r.

I. Termin i miejsce:
22–24 września 2017 r., Drzewica, teren Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji

II. Organizatorzy:
Klub Sportowy Amber z Tomaszowa Mazowieckiego

Partnerzy
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj, Ludowy Klub Kajakowy Drzewica

Komitet Organizacyjny
Marcin Suszka – Komandor,  e-mail: msuszka@wp.pl, tel: +48 502 94 11 22
Jolanta Suszka, Aneta Cyniak – biuro imprezy, tel: +48 502 735 726
Elżbieta Jaworska – sędzia główny.
Jerzy Świtek – konsultacje programowe.

II. Program:
22.09.2017 (piątek)
15:00–22:00 – weryfikacja i przyjmowanie zgłoszeń – zakwaterowanie.
17:00–18:00 – treningi na torze zwałkowym.
23.09.2017 (sobota)
08:00 – 08:30 – odprawa z uczestnikami.
08:30 – 09:00 – uroczyste otwarcie imprezy V OMPIK Drzewica 2017.
09:00 – 14:00 – I blok konkurencji na torze kajakowym oraz zbiorniku (kolejność podana na odprawie).
14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa.
15:00 – 18:00 – II blok konkurencji na zbiorniku (kolejność podana na odprawie).
18:00 – 21:00 – czas wolny.
21:00 – 24:00 – wieczór wodniacki.
24:00 – cisza nocna.
24.09.2017 (niedziela)
09:00 – 12:30 – III blok konkurencji na torze kajakowym oraz zbiorniku (kolejność podana na odprawie).
12:30 – 13:30 – testy kajaków + swobodne pływanie na torze kajakowym.
12:30 – 15:00 – weryfikacja na stopnie PSKK.
15:00 – 16:00 – przerwa obiadowa.
16:00 – ogłoszenie wyników.
17:00 – zakończenie imprezy.

IV. Uczestnicy:
1. Ze względu na charakter trasy i rodzaj rozgrywanych konkurencji liczba uczestników jest ograniczona. O dopuszczeniu do startu w mistrzostwach decyduje organizator. Głównym kryterium wpisania na listę startową są kwalifikacje instruktorskie oraz termin zgłoszenia.
2. Mistrzostwa mają charakter otwarty. Mogą w nich brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, niezależnie od posiadanych uprawnień kajakowych (również z zagranicy), które dokonają formalnego zgłoszenia oraz spełnią wymogi regulaminu.
3. Osoby nieposiadające uprawnień instruktorskich nie będą klasyfikowane w rywalizacji o tytuł Mistrza Instruktorów.
4. Dopuszcza się start osób niepełnoletnich pod warunkiem pisemnej zgody opiekuna prawnego.

V. Zgłoszenia udziału:
1. Regulaminowy termin zgłoszeń, przy którym organizator zapewnia wszystkie świadczenia, upływa 10 września 2017 r.
2. Zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania
• PESEL (nie dotyczy uczestników nieposiadających obywatelstwa polskiego)
• rodzaj i nr legitymacji potwierdzającej uprawnienia instruktora kajakarstwa
• dane kontaktowe: e-mail, telefon…
3. Osoby, które nie dokonają zgłoszenia w regulaminowym terminie mogą nie zostać zakwalifikowane do startu w mistrzostwach, a w przypadku zakwalifikowania – nie mieć zapewnionych wszystkich świadczeń przewidzianych regulaminem.
4. Zgłoszenie przyjmowane tylko poprzez formularz, dostępny na stronie dokumentów Google.

VI. Opłaty:
1. Opłata startowa jest zróżnicowana w zależności od terminu zgłoszenia:
a. – 180 zł  – zgłoszenia do 10 września 2017 r.
b. – 220 zł  – zgłoszenia po 10 września 2017 r.
2. Forma zapłaty – gotówką w biurze mistrzostw podczas weryfikacji: „Kemping nad Drzewiczką” ul. Sosnowa 9, 26-340 Drzewica
3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a. – wyżywienie – obiady oraz napoje regeneracyjne, kiełbaski na ognisko, dodatki,
b. – zakwaterowanie na polu namiotowym – WC, prysznice, wiata biesiadna, krąg ogniskowy,
c. – zabezpieczenie ratownicze na trasach slalomów,
d. – obsługę sędziowską,
e. – wodę na torach kajakowych,
f. – ubezpieczenie w czasie trwania imprezy,
g. – opiekę medyczną (punkt opatrunkowy na biwaku),
h. – pamiątkę spływową.
4. Osoby towarzyszące opłata 60zł, zgłoszenia przyjmowane do 21 września. W ramach opłaty zapewnione:
a. – 2 x nocleg na polu namiotowym – WC, prysznice, wiata biesiadna, krąg ogniskowy,
b. – 2 x obiad,
c. – kiełbaski na ognisko, dodatki.
5. Zakwaterowanie w domkach, pokoje 4-6 osobowe:
a. – opłata 40zł osoba/doba,
b. – ilość miejsc ograniczona,
c. – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje, wykaz punktacji oraz informacje techniczne dostępne w Regulaminie Imprezy (.pdf)