OSK ”Papierników” WDA 2018

Ruszyły zapisy do Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Papierników”, który w tym roku odbędzie się w dniach 6 – 15 lipca na przepięknej rzece Borów Tucholskich – Wdzie. Pierwszą bazą spływową będzie Stanica Wodna PTTK we Wdzydzach Kiszewskich, a drugą biwak w Żurze. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i programem spływu. Zapisywać można się przez formularz google, który dostępny jest poniżej.

Wyciąg z Regulaminu:

XXXII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY „PAPIERNIKÓW” WDA 2018

Impreza współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

GŁÓWNY ORGANIZATOR Klub Turystów Wodnych „Celuloza” Świecie.

WSPÓŁPARTNERZY
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.
Polski Związek Kajakowy – Komisja Turystyki i Rekreacji Warszawa.
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa Warszawa.
Urząd Miasta i Gminy w Świeciu.
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.
Stanica Wodna PTTK Wdzydze.

CHARAKTER SPŁYWU Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej.

KIEROWNICTWO SPŁYWU
Komandor: Marcin Michta tel. 695412982
Wicekomandor: Leszek Miesała tel. 603255530
Komisja Sędziowska:
Grzegorz Miesała, Tomasz Kowalczyk.
Sekretariat: Eliza Szreiber, mail: szreiber_michta@op.pl

SŁUŻBY POMOCNICZE
Służba medyczna: Małgorzata Wielgus.
Główny ratownik: Marcin Michta.
Ratownik Młodszy: Marcelina Michta, Maciej Kaszuba.
Piloci spływu: Ryszard Paszkowiak, Michał Michta.
Służba techniczna: Piotr Miesała, Łukasz Kuc.
Kwatermistrz: Arkadiusz Guz.
Kucharz: Waldemar Chudy.
Animatorzy: Anita Szopińska-Pernak, Małgorzata Szreiber.

TERMIN 06.07.2018-15.07.2018

TRASA Spływ odbędzie się na rzekach: Wda (Wdzydze Kiszewskie – Żur), Trzebiocha (Rybaki – Wdzydze), Prusina (Łążek-Żur).

WARUNKI UCZESTNICTWA
 Posiadanie umiejętności pływania (osoby płynące kajakami);
 Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;
 Dokonanie opłaty wpisowego;
 Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ;
 W przypadku odmowy przyjęcia uczestnika na spływ, organizator dokona zwrotu wpłaconego wpisowego;
W imprezie mogą uczestniczyć również osoby niepłynące, które dokonają pełnej opłaty wpisowego (w zgłoszeniu należy zaznaczyć, które osoby nie będą pływały kajakami).

SPRZĘT Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne (opłata 75 zł za miejsce w kajaku-ilość kajaków ograniczona). Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny spełniający wymogi bezpieczeństwa, w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi.

RACHUNEK Opłatę wpisową należy uiścić do dnia 06.06.2017 na konto BGŻ BNP PARIBAS nr 58 2030 0045 1110 0000 0404 8520, zgodnie z wytycznymi poniżej.

WPISOWE
Dorośli 500 zł (po 15 czerwca 600 zł) + 75zł (miejsce w kajaku).
Ratownicy WOPR, Instruktorzy PZKaj, Przodownicy PTTK 430 zł (po 15 czerwca 530 zł) + 75 zł (miejsce w kajaku).
Młodzież szkolna, Studenci studiów dziennych 400 zł (po 15 czerwca 500 zł) + 75zł (miejsce w kajaku).
Dzieci do 15 lat (2003 rok) 350 zł (po 15 czerwca 450 zł) + 75zł (miejsce w kajaku).
Dzieci do 7 lat (2011 rok) 130 zł (po 15 czerwca 230 zł) z miejscem w kajaku.
Dzieci do 4 lat (2014 rok) 100 zł (po 15 czerwca 200 zł) z miejscem w kajaku.
We Wdzydzach obowiązuje opłata 5 zł/doba za pozostawienie auta. Jest możliwość wynajęcia domków we Wdzydzach tel. 586861215 lub 669331114 www.wdzydze-stanica.pl stanica@wdzydze-stanica.pl dla naszych uczestników 25% rabatu hasło: SPŁYW PAPIERNIKI
Przy weryfikacji należy okazać dokumenty uprawniające do zniżki.

ZGŁOSZENIE <<< FORMULARZ GOOGLE >>> ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.06.2018 r.
Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami:
603255530 – Leszek Miesała
695412982 – Marcin Michta
lub przez mail: ktwceluloza@wp.pl, szreiber_michta@op.pl
Ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie po 20.06.2018 pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.

WERYFIKACJA Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
1. Dowód tożsamości ze zdjęciem.
2. Dowód wpłaty wpisowego.
3. Pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia opieki przez osobę trzecią (kierownika ekipy).

PRZYJMOWANIE UCZESTNIKÓW
Uczestnicy mogą się zgłaszać w dniu 06.07.2018r. od ok. godz. 17:00 czasu spływowego w Stanicy Wodnej PTTK Wdzydze 29 ul. Stolema 1. Wyjazd autobusem ze Świecia o godz 13.00 spod siedziby KTW Celuloza Świecie, ul. Kościuszki 17.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
Transport uczestników ze Świecia do Wdzydz w przypadku min. 40 osób chętnych;
 Obiady jednodaniowe (brak wegańskich i wegetariańskich) w dniach 06-15.07.2018;
 Ubezpieczenie NW na czas trwania spływu;
 Opiekę przedmedyczną, ratowników WOPR, instruktorów PTTK i PZKaj w czasie trwania spływu;
 Sprzęt pływający i asekuracyjny (kajaki, wiosła, kamizelki);
 Opłacone pole biwakowe;
 Upominki dla zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych;
 Pamiątkę spływową.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
 Podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Spływu;
 Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują;
 Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich;
 Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniami Kierownictwa Spływu;
 Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym, co może skutkować powrotem na biwak po zakończeniu etapu na własny koszt;
 Posiadania własnego wyposażenia noclegowego;
 Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych;
 Przestrzegania ciszy nocnej od godz. 23:00 do godz. 6:00;
 Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i nadużywania alkoholu podczas trwania całego spływu;
 ! Dopływania na metę w czasie wyznaczonym w harmonogramie, nieprzestrzeganie harmonogramu spowoduje powrót na biwak na
własny koszt;
 Zaleca się, aby każda ekipa spływu posiadała własną apteczkę i reperaturkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe. Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu. Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat. Kierownictwo Spływu, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku zwrotu wpisowego.
Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związanych z organizacją imprezy.
Podczas imprezy zostaną rozegrane konkurencje indywidualne i drużynowe. W czasie trwania spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o Szczegółowy Regulamin (Załącznik nr 1), przeprowadzi klasyfikację drużynową. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu (Załącznik nr 2), w zależności od zaistniałej sytuacji pogodowej.

DO POBRANIA Pełna wersja Regulaminu XXII OSK Papierników Wda 2018 (.pdf)

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.