O NAS

Krzysiek na strone_mPomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa (SITK) był Krzysztof Książek. SITK zarejestrowane zostało w KRS jesienią 2005 roku i już od 2006 roku rozpoczęło bardzo aktywną działalność statutową. Do głównych celów tej działalności należy:

• Wspieranie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki kajakowej poprzez popularyzowanie i upowszechnianie wszelkich form uprawiania kajakarstwa, a także działanie na rzecz jego rozwoju i stałego podwyższania jakości imprez kajakowych, w tym w zakresie bezpieczeństwa.

• Upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, kultywowanie zwyczajów i podejmowanie inicjatyw dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia społeczeństwa, poprzez działania:
– w sferze wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich form kajakarstwa,
– w sferze profilaktyki uzależnień i wykluczenia społecznego,
– w sferze rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz ich rodzin, bliskich i opiekunów,
– w sferze polityki społecznej i pomocy społecznej,
– w sferze ekologii i ochrony środowiska,
– w sferze turystyki,
– w sferze edukacji obronnej oraz sportów o charakterze proobronnym.

• Integracja środowiska instruktorów, trenerów, sędziów kajakarstwa i instruktorów turystyki i rekreacji PZKaj oraz przodowników turystyki kajakowej PTTK.

• Umożliwienie wyczynowego startu najbardziej utalentowanym amatorom.

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Kajakowego i opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Aktualny skład Zarządu:
Prezes – Iza Książek
Wiceprezes – Agnieszka Gostkowska
Członkowie – Rafał Kalinowski, Jan Leśniewski, Marcin Madzia.