Koniec lipca z nurtem Pilicy

W ostatni (nieco wydłużony) weekend lipca, serdecznie zapraszamy do Domaniewic na XV edycję Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego im. Krzysztofa Książka. Startujemy 23.07 w Domaniewicach.

XV Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Pilicą im. Krzysztofa Książka

TERMIN i MIEJSCE:
• Spływ odbędzie się w terminie 23.07 – 26.07.2020 r.
• Stałe miejsce biwakowe na polu namiotowym „SMAK PRZYGODY” Mirosław Kowalski, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, Domaniewice 1.
• Odrzywół – Nowe Miasto (Drzewiczka) – 16 km
• Spała – Domaniewice (Pilica) 32 km

PROGRAM SPŁYWU:
23 lipca (czwartek)
• Weryfikacja uczestników od godz. 18:00
• Ognisko
24 lipca (piątek)
• Weryfikacja uczestników
• Uroczyste otwarcie
I etap:
• Wariant A: Spływ rzeką Drzewiczką Odrzywół – Nowe Miasto 16 km
• Wariant B: Domaniewice – Nowe Miasto 10km
• Biwak w Domaniewicach – ciepły posiłek
• Rodzinne Zawody o Puchar im. Krzysztofa Książka
• Program rekreacyjny
• Dyskoteka/Ognisko
25 lipca (sobota)
• II etap: Spływ Spała – Inowłódz, 8 km
• III etap: Wyścig na trasie Inowłódz – Mysiakowiec, 10 km
• Biwak w Domaniewicach – ciepły posiłek
• Rodzinne Zawody o Puchar im. Krzysztofa Książka
• Program rekreacyjny dla najmłodszych i nie tylko :-)
• Ognisko
26 lipca (niedziela)
• IV etap: Mysiakowiec – Domaniewice, 13 km
• Biwak w Domaniewice – ciepły posiłek
• Uroczyste zakończenie spływu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W spływie mogą uczestniczyć wszyscy turyści, którzy ukończyli 18 lat i mają umiejętność pływania. Młodzież poniżej 18 lat dopuszcza się do uczestnictwa w spływie pod opieką osób pełnoletnich, jedynie w kajakach 2-osobowych, za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Turyści biorą udział w spływie na własnym sprzęcie i na własną odpowiedzialność.

KOSZTY I ŚWIADCZENIA:
• Wysokość wpisowego wynosi 140 zł, dzieci do 7 roku życia 80zł.
• W ramach wpisowego organizator zapewnia:
– ubezpieczenie,
– doraźną opiekę medyczną,
– wklejkę do odznak TOK PTTK i OT PZK,
– przewóz uczestników autokarem na trasie spływu,
– posiłki regeneracyjne po każdym etapie,
– pole biwakowe,
– upominki,
• Wysokość opłat dla osób towarzyszących:
– pole namiotowe za dobę 10 zł,
– obiad dwudaniowy 15 zł,

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 lipca 2020 r,
Uczestnicy powinni zgłaszać się indywidualnie.
UWAGA!!!!
Liczba miejsc ograniczona :-(

Link do zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy

WPŁATY:
Gotówką w dniach 23-24.07.2020 w sekretariacie na miejscu biwakowym lub przelewem/przekazem pocztowym na konto: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 02-954 Warszawa ul. Goplańska 29/132, BANK PKO BP o/ Warszawa 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310, Tytułem: Na cele statutowe OSK Pilica 2020 r.

KOMANDOR SPŁYWU: Agnieszka Bronka Gostkowska, tel. 601 388 250
SĘDZIA GŁÓWNY: Iza Książek.

UWAGA !!!
Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków, telefon kontaktowy: Mirosław Kowalski 696-118-424
Koszt miejsca w kajaku za spływ wynosi 80 zł od osoby, do ceny wliczony jest transport sprzętu.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.