Krzysiek

kk001Krzysztof Książek

Ur. 9.12.1958 r. w Warszawie, zm. 20.07.2009 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez całe życie związany z turystyką i rekreacją kajakową oraz rozpowszechnianiem sportu.

Był pomysłodawcą, współorganizatorem i komandorem wielu dużych, międzynarodowych i ogólnopolskich spływów kajakowych, takich jak „Biała Dama”, Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy na Wdzie, „O Słoneczny Puchar Wisły”, „Mazowiecka Wiosna”, Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu, „Puchar Pilicy”, Ogólnopolski Spływ Służby Zdrowia, Ogólnopolskie Spotkania Kajakowe Nauczycieli, MSK „Grunwald 2009”. W 2007 r. zainicjował cykl Grand Prix PZK, kontynuowany do dziś.

kk005Prowadził liczne kursy i szkolenia dla dorosłych i młodzieży z zakresu kajakarstwa, ratownictwa wodnego. Zainicjował „Wakacyjne Spotkania Kajakowe Młodzieży” oraz „Andrzejkowy Festiwal Kajakowy”. Brał czynny udział w tworzeniu i promowaniu kampanii społecznej „Pływam bez promili”. Aktywnie współpracował z wieloma organizacjami (m.in. SZS, AZS, LZS, WOPR, TKKF).

Honorowy członek wielu klubów kajakowych, instruktor, ratownik, sędzia PZK, dusza-człowiek…

.

kk1121981-1990 – organizator i komandor Międzynarodowego Maratonu Kajakowego na Zegrzu (ostatni: Otwarte Mistrzostwa Polski w Maratonie Kajakowym „Zegrze ’90”).

1993-2009 – wiceprezes ds. upowszechniania kajakarstwa Polskiego Związku Kajakowego. Już w roku 1994 był orędownikiem tworzenia uczniowskich klubów sportowych (UKS) i prowadzenia letnich wakacji sportowych. Rozpowszechniał na polskim gruncie – głównie w środowisku UKS – nową konkurencję kajakową, grę zespołową kajak-polo. 1997-2009 – przewodniczący Komisji Turystyki i Rekreacji PZK. W 1998 r. zainicjował i co roku organizował „Biesiadę Kajakową” podczas narad podsumowujących sezon kajakowy w Polsce. W 2006 r. przyczynił się do włączenia w struktury PZK kolejnej nowej konkurencji – freestyle’u kajakowego. Był pomysłodawcą organizacji Mistrzostw Mazowsza w tej konkurencji.

kk0021994-1997 – sekretarz Komitetu Sportu Dzieci i Młodzieży powołanego przy Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki. Był jednym z projektodawców realizowanych do dziś programów „Sport Wszystkich Dzieci” oraz „Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo”. Pracował w Zespole Sportu Dzieci i Młodzieży przy Departamencie Sportu w UKFiT, który później został przekształcony w samodzielny Departament Sportu Dzieci i Młodzieży – do 1997 r. był jego wicedyrektorem.

1995-1999 – wiceprezes Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego Maraton Warszawski oraz dyrektor Maratonu Warszawskiego, a w latach 2000-2003 – jego współorganizator.

1996-2009 – jeden z założycieli Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, wieloletni wiceprezes i członek władz.

1998-2002 – redaktor naczelny czasopisma „Kajak i my”.

1999-2003 – dyrektor Zespołu Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

2000-2004 – prezes Szkolnego Związku Sportowego, potem członek zarządu.

2000-2009 – udział w pracach Polskiego Komitetu Olimpijskiego; był m.in. pomysłodawcą ustanowienia corocznej nagrody PKOl im. Eugeniusza Pietrasika, dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w kategoriach juniorskich i młodzieżowych, za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej w sportach olimpijskich. 2001-2005 – członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przewodniczący Komisji Nadziei Olimpijskich. Od wiosny 2009 r. członek Komisji Współpracy Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich oraz Komisji Młodzieży i Nadziei Olimpijskich.

kk1132003-2004 – wicedyrektor departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

2004-2007 – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej.

2005-2007 – prezes zarządu Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Kajakowej „Dunajec”.

2005-2009 – przewodniczący Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

2005-2009 – założyciel i prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.

 

kk004Przyznane odznaczenia państwowe

1996 – Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” przyznana przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki

1997 – Srebrny Krzyż Zasługi

12.12.2009 – odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski