Jubileuszowy OZSK na Wdzie

zimowawdaDwadzieścia lat temu grupa pasjonatów zrzeszonych w klubach KTW Celuloza Świecie oraz UKS Wda Czarna Woda zainicjowała coroczne zimowe spotkania kajakarzy nad Wdą. Historia spływu bywała różna: czasem rzeka była zamarznięta, wymuszając marszobiegi po zaśnieżonych Borach Tucholskich, bywały też spływy w typowo wiosennej aurze. A jak będzie w lutym? Nie dowiecie się, jeśli nie przyjedziecie!

„Gdy cię złoszczą śniegu braki, zamień narty na kajaki!”

Charakter spływu:
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym.

Termin: 25.02 – 28.02.2016 r.
Trasa: spływ odbędzie się na rzece Wdzie, na odcinku: 34 km; Szlaga – Błędno – Stara Rzeka – Tleń.

Warunki uczestnictwa:
• Posiadanie umiejętności pływania (osoby płynące kajakami).
• Ukończone 16 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby prawnej).
• Dokonanie opłaty wpisowego.
• Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ. W przypadku odmowy przyjęcia uczestnika na spływ, organizator dokona zwrotu wpłaconego wpisowego.
• W imprezie mogą uczestniczyć również osoby nie biorące udziału w pływaniu, które dokonały pełnej opłaty wpisowego (w zgłoszeniu należy zaznaczyć, które osoby nie będą pływały kajakami).

Sprzęt:
Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi), który spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami:
603 255 530 – Leszek Miesała
500 237 228 – Ryszard Roman

Weryfikacja:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
• Dowód tożsamości ze zdjęciem,
• Dowód wpłaty wpisowego,
• Pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej.

Pełna informacja o spływie, świadczenia, obowiązki uczestników do pobrania w załączniku: Regulamin XX OZSK „Wda 2016”.pdf