Jesienna konferencja w Warszawie

konferencja2015Listopad to tradycyjny już czas spotkania kadry szkoleniowej i animatorów sportu powszechnego w kajakarstwie. To czas podsumowania mijającego sezonu i pierwsze przymiarki do kolejnego. To wreszcie czas szkolenia i seminarium. W tym roku na pierwszy weekend listopada zapraszamy do Warszawy.

W imieniu Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego oraz Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorów Kajakarstwa, połączonej ze szkoleniem animatorów sportu powszechnego „Kajaki wszystkich dzieci”, w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”, która odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2015 r., w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Sch”, adres ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa.

Zgłoszenia na załączonym kwestionariuszu „Karty zgłoszenia” należy przesyłać na adres e-mail: biuro(at)sitk.pl albo na adres Stowarzyszenia, ul. Goplańska 29/132, 02-954 Warszawa, w terminie do 30 października br. Wpłaty w wysokości 175 zł*, która obejmuje pobyt i wyżywienie od kolacji dn. 6 listopada do śniadania dn. 8 listopada oraz uczestnictwo w zajęciach programowych należy dokonać na konto:

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 02-954 Warszawa, ul. Goplańska 29/132
PKO BP o/XV Warszawa nr 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310

wpisując w treści przelewu: WPŁATA NA CELE STATUTOWE.

W ramach programu konferencji zaplanowano:
– szkolenie animatorów sportu powszechnego „Kajaki wszystkich dzieci” cz. II, w tym cześć teoretyczna kursu doskonalącego dla ITiR PZKaj w specjalności „Szkolenia kajakowe”,
– doszkolenie Sędziów Turystyki i Rekreacji PZKaj,
– szkolenie i doszkolenie dla Weryfikatorów Turystycznych Odznak Kajakowych,
– prezentacje imprez zorganizowanych w 2015 r. (czas pojedynczej prelekcji – do 10 min),
– podsumowanie sezonu kajakowego  i cyklu Grand Prix PZKaj 2015,
– zajęcia rekreacyjne:
07.11.2015 r. (sobota)**:
– spływ kajakowy rz. Jeziorką, połączony z zawodami na orientację (sprzęt pływający
i asekuracyjny zapewnia organizator) oraz z zawodami strzeleckimi.
– XVIII Biesiadę Kajakową – zapraszamy uczestników do wspólnej zabawy pod hasłem:

Grajmy w kolory.

Podczas biesiady zagra dla nas zespół:  „Własny Port”.

Serdecznie zapraszamy w imieniu
KTiR PZKaj – Uta Kühn
SITK – Iza Książek

UWAGA:
*Podany koszt pobytu uczestników uwzględnia dofinansowanie z dotacji MSiT. Ilość miejsc dotowanych jest ograniczona i po jej wyczerpaniu (decyduje kolejność zgłoszeń) udział w konferencji możliwy jest pod warunkiem wyrażenia zgody uczestnika na pokrycie pełnego kosztu pobytu, tj. 250 zł.
**Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu realizowanego w plenerze w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zobacz także artykuł: Program konferencji

DO POBRANIA:
Karta zgłoszenia na Ogólnopolską Konferencję Instruktorów Kajakarstwa (.doc)
Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Instruktorów Kajakarstwa (.pdf)

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

msit_logo_nowe