Integracyjne spotkanie kajakarzy w Ryni

logoListopad tuż, tuż. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnie posługujących się wiosłem na integracyjne spotkanie, które w tym roku stanowi podsumowanie realizowanego przez SITK programu ”Płyń po zdrowie” oraz jest tradycyjnym już zakończeniem letniego sezonu kajakowego w Polsce.


W imieniu Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego, Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK oraz bezpośredniego organizatora imprezy – Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorów Kajakarstwa, będącej jednocześnie podsumowaniem programu „Płyń po zdrowie”, która odbędzie się w dniach 8-11 listopada 2013 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Rewita” w Ryni, adres ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi.

W celu dokonania popawnego zgłoszenia należy pobrać kwestionariusz ”Karty zgłoszenia” a następnie wypełnić go i przesłać na adres e-mail:  albo na adres Stowarzyszenia, ul. Goplańska 29/132, 02-954 Warszawa, w terminie do 31 października br. Wpłatę w wysokości 290 zł, która obejmuje pobyt i wyżywienie od kolacji dn. 8 listopada do śniadania dn. 11 listopada oraz uczestnictwo w zajęciach programowych i fakultatywnych należy dokonać na konto:

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 02-954 Warszawa, ul. Goplańska 29/132,
PKO BP o/XV Warszawa nr 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310
wpisując w treści przelewu: WPŁATA NA CELE STATUTOWE.

W ramach programu konferencji zaplanowano:

  • szkolenie doskonalące dla Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj, w specjalności ”Prowadzenie spływów”. Wymagania wstępne dla kandydatów to: aktywna, udokumentowana działalność w latach 2012 – 2013, w zakresie ww. specjalności (potwierdzenie prowadzenia grup spływowych).
  • szkolenie oraz doszkolenie Weryfikatorów Turystycznych Odznak Kajakowych.
  • doszkolenie Sędziów PZKaj.
  • egzamin teoretyczny na Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK st. IV, III, II, I.
  • prezentację imprez zorganizowanych w 2013 r. (czas prelekcji – do 10 min).
  • zajęcia fakultatywne:

09.11.2013 r. (sobota), do wyboru:

  • spływ kajakowy rz. Rządzą połączony z akcją sprzątaniem rzeki (sprzęt pływający i asekuracyjny zapewnia organizator lub
  • wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego.

UWAGA: udział w spływie i wycieczce jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

10.11.2013 (niedziela):

  • marsz na orientację.

UWAGA: zajęcia dla wszystkich na terenie WDW Rynia – zapisy podczas weryfikacji.

  • XVI Biesiadę Kajakową – zapraszamy uczestników do wspomnienia czasów minionej epoki, kiedy w TV można było wyróżnić tylko dwa kolory i zaproponować styl znany wszystkim z filmu ”Alternatywy 4”.

Uprzejmie prosimy o terminowe zgłoszenia i wpłaty oraz o zadeklarowanie uczestnictwa w szkoleniach, egzaminie i zajęciach fakultatywnych w ”Karcie zgłoszenia”.

Serdecznie zapraszamy w imieniu
SITK – Iza Książek
KTiR PZKaj – Uta Kühn
KTKaj PTTK – Marek Głowacki

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.