InO Rewita 2015 – zapraszamy!

ino_logoWszystkich, którzy lubią pływać kajakiem, czytać mapę, sprawdzać się w terenie, a do tego robić to na czas – serdecznie zapraszamy 7 listopada do Piaseczna. Tego dnia odbędzie się tam InO Rewita, rozgrywana kajakowa impreza na orientację.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Instruktorów I Trenerów Kajakarstwa
TERMIN: 7.11.2015r.
TRASA: Piaseczno (Górki Szymona) – Konstancin Jeziora (15 km)

OPIS PRZEBIEGU ZAWODÓW:
Etap rozgrywany jest na odcinku rzeki Jeziorka. Każda zgłoszona osada otrzyma przed startem mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz kartę startową. Na trasie, wzdłuż linii brzegowej lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie, zostaną ustawione zaznaczone na mapie punkty kontrolne, jak również punkty mylne, których na mapie nie zaznaczono. Osada potwierdza swoją obecność przy punkcie kontrolnym dziurkując odpowiednie pole karty startowej perforatorem, umieszczonym przy punkcie kontrolnym. Etap wygrywa osada, która w najkrótszym czasie potwierdzi wszystkie punkty kontrolne. Za nie potwierdzenie punktu kontrolnego lub potwierdzenie punktu mylnego naliczane zostaną minuty karne.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Osady winny zgłaszać się, na kartach zgłoszeń, w terminie do 6.11.2015 r. wyłącznie pod adresem: e-mail:

.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– zawody zostaną przeprowadzone w formie „otwartej”, tzn. prawo startu mają osady polskie i zagraniczne oraz zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach,
– każdy klub, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić dowolną ilość osad dwuosobowych,
– osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodziców,
– warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia i uiszczenie opłat (kaucja, wypożyczenie kajaka).
– uczestnicy biorą udział w Zawodach na własnym sprzęcie lub na kajakach i kanadyjkach zapewnionych przez organizatora (wypożyczenie należy zgłosić w momencie zgłoszenia).

PROGRAM ZAWODÓW:
7.11.2015
Godz. 9.00 (Górki Szymona, Piaseczn, Al. Brzóz) – weryfikacja zawodników, przydzielenie sprzętu.
Godz. 10:00 – 13:00 start
Godz. 14:00 – zamknięcie mety
Godz. 19:00 – ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród (Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Sch”, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa.)

Pobierz Pełny regulamin Imprezy (.pdf)
Pobierz Kartę zgłoszenia do imprezy (.doc)

mazowsze

Impreza zorganizowana przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego