Informator Kajakarza 2018

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem Kajakarza – publikacją, w której znajdziecie szeroką gamę imprez organizowanych przez pasjonatów dla pasjonatów kajakarstwa!

Informator Kajakarza 2018 jest już dostępny. Zapraszamy do udziału w przedstawionych w nim spływach oraz imprezach kajakowych.

PŁYŃ PO ZDROWIE!

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa jest wydawcą kolejnej edycji Informatora Kajakarza. Jak pokazały doświadczenia z lat ubiegłych, publikacja cieszy się co raz większą popularnością, o czym świadczą liczne zapytania dotyczące terminu ukazania się Informatora już od początku stycznia. Cieszymy się, że Informator stanowi cenne źródło informacji na temat szerokiej oferty spływów oraz imprez kajakowych odbywających się w Polsce. Dlatego w bieżącym roku postanowiliśmy utrzymać jego nakład 6000 egzemplarzy.

Ważne daty:
1 marzec – 4 marzec; XXII Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy WDA 2018 im. Bolesława Białkowskiego, którego współorganizatorem będzie nasze Stowarzyszenie.
26 maj – 27 maj; VIII Rodzinny Spływ Kajakowy „Płyń po zdrowie”, który będzie organizowany przez nasze Stowarzyszenie.
1 lub 2 sobota czerwca; 20. Piknik Olimpijski w Warszawie – część kajakowa organizowana przez nasze Stowarzyszenie.
6 lipiec – 15 lipiec; XXXII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Papierników Wda 2018, który będzie współorganizowany przez nasze Stowarzyszenie.
27 lipiec – 29 lipiec; XIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Pilicą im. Krzysztofa Książka, który będzie organizowany przez nasze Stowarzyszenie.
4 sierpień – 5 sierpień; 500 kajaków – VI edycja w Drohiczynie, który będzie współorganizowany przez nasze Stowarzyszenie.
14 sierpień – 25 sierpień; XI Wakacyjne Spotkania Kajakowe Młodzieży, organizowane przez nasze Stowarzyszenie.
9 listopad – 11 listopad; Ogólnopolska Konferencja Instruktorów Kajakarstwa, organizowana przez nasze Stowarzyszenie.

Pobierz Informator Kajakarza 2018 w wersji .pdf

Informator w wersji papierowej będzie można otrzymać nieodpłatnie podczas większych imprez targowych związanych z wodą, turystyką i rekreacją, jak również w klubach kajakowych na terenie całego kraju.

Jeżeli chcielibyście otrzymać Informator w wersji papierowej – możemy go do was wysłać po dokonaniu opłaty związanej z wysyłką (5 zł list zwykły, Poczta Polska) na konto SITK:

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa
BANK PKO BP Oddział 15 Warszawa
50 1020 1156 0000 7902 0064 4310
W tytule prosimy wpisać: WPŁATA NA CELE STATUTOWE
(każdy inny tytuł będzie skutkował odesłaniem przelewu na rachunek nadawcy pomniejszonego o prowizję banku!)

W jednej kopercie możemy wysłać jeden lub dwa egzemplarze Informatora Kajakarza 2018. Prosimy o przesłanie do nas maila z danymi adresowymi, na które dokonamy wysyłki.

Wysyłając dane adresowe wyrażasz zgodę na wykorzystanie ich przez SITK do celów zrealizowania wysyłki. Jednocześnie informujemy, iż nie zostaną one w żaden sposób zarchiwizowane oraz wykorzystane w przyszłości.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki