VIII Rodzinny spływ kajakowy ”Płyń po zdrowie”

Sezon 2019 to także kolejna VIII już edycja cyklu rodzinnych spływów „Płyń po zdrowie”. W tym roku zapraszamy do Warki, gdzie 11 i 12 maja (sobota i niedziela) odbędą się nasze spływy programowe. Startujemy o 10:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

„Płyń po zdrowie” – ogólnopolski program promujący aktywność sportową w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych.

VIII Rodzinny spływ kajakowy „Płyń po zdrowie” – Pilica 2019

Organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa
Termin: 11 i 12 maja 2019 roku – dwa niezależne spływy
Miejsce: rzeka Pilica na trasie Budy Michałowskie – Warka
Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są mailem na adres: biuro@sitk.pl lub telefonicznie: 606234548
Miejsce zbiórki: Przystań na Winiarach ul. Spacerowa, Warka, godz. 10:00

Przebieg spływu:
Miejscem zbiórki będzie Przystań na Winiarach w Warce, skąd grupa autokarem zostanie przewieziona na miejsce startu do Bud Michałowskich. Na brzegu rzeki zostanie przydzielony sprzęt (kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne). Następnie uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i organizacji spływu. Sprawdzona zostanie poprawność założenia kamizelek. Zaprezentowane zostanie bezpieczny sposób wchodzenia i wychodzenia z kajaka. Uczestnicy rozpoczną spływ kajakowy, który trwać będzie ok. 4 godz. Grupa będzie spływać razem
(w zasięgu wzroku). W każdej grupie płynąć będzie ok. 50-60 osób. W pierwszym i ostatnim kajaku płynąć będą organizatorzy. W środku stawki również będą osady organizatora, które koordynować będą całością spływania.
W trakcie spływu nie ma przeszkód wymuszających wyjście z kajaka. Po dopłynięciu na metę i zdaniu kompletu sprzętu nastąpi zamknięcie spływu.

Sprzęt i bezpieczeństwo:
Jednym z ważniejszych atutów spływu jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jego uczestników. Podczas całego dnia przebywania nad wodą opiekę sprawować będą instruktorzy i wolontariusze, a także ratownik WOPR. Uczestnicy pływać będą we właściwie dobranym, sprawnym sprzęcie asekuracyjnym (kamizelka). Sprzęt zapewnia organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom organizatorów.
Uczestnicy zobowiązani są do płynięcia we właściwie założonej kamizelce asekuracyjnej.
Obowiązuje zakaz przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Komandor ma prawo wykluczenia z imprezy osób niezdyscyplinowanych.
Ze względu na warunki pogodowe, nieodpowiedni stan wody, bezpieczeństwo uczestników lub inne niezależne od organizatorów uzasadnione czynniki – Komandor może odwołać imprezę.
Program godzinowy spływu może ulec zmianie.
Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją imprezy.
Ostateczna interpretacja ww. zapisów należy do organizatora.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.