VII Kozienicka Szkółka Kajakowa

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa zaprasza uczniów szkoły podstawowej (od 4 klasy) i gimnazjum do wzięcia udziału w VII Kozienickiej Szkółce Kajakowej.

Impreza dofinansowana ze środków Gminy Kozienice.

VII Kozienicka Szkółka Kajakowa
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
T e r m i n: 25.06 – 5.07.2017 r.

M i e j s c e: Kemping Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30.

N a b ó r:
Do 30 dzieci (dziewczęta i chłopcy) w wieku: szkoły podstawowej (od 4 klasy), gimnazjum i szkoły średniej. Wymagany jest średni poziom wytrzymałości fizycznej i brak lęku przy kontakcie z wodą. Nie jest niezbędna umiejętność pływania. Dzieci muszą posiadać zgodę rodziców na udział w zgrupowaniu. Uczestnikiem staje się osoba, która dokona  mailowo lub telefonicznie zgłoszenia. Każdy uczestnik zobowiązany jest zgłosić się na szkolenie z wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna kartą uczestnika.

O p ł a t a:
Uczestnictwo w zajęciach objęte jest opłatą w wysokości 10 zł od osoby (opłata jednorazowa za cały kurs), na działalność statutową Stowarzyszenia. Wpłaty należy dokonać na konto stowarzyszenia (w nagłówku pisma) z podaniem imienia i nazwiska uczestnika szkolenia i dopiskiem „na działalność statutową”. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica, uczestnik może zostać zwolniony z wyżej wymienionej opłaty.

U b i ó r:
– czapka z daszkiem,
– koszulka z krótkim rękawem, najlepiej „oddychająca” (nie bawełniana, ponieważ gdy jest mokra wyziębia ciało),
– spodenki krótkie (dowolny materiał i typ) lub kąpielówki,
– buty do wody (do wchodzenia i wychodzenia z kajaka),
– ręcznik, koc, ubiór do przebrania się (ciepła odzież w chłodne dni),
– posiłek, napój.

O d p r a w a:
25 czerwca 2017 r. o godzinie 18.00, na tarasie widokowym nad jeziorem Kozienickim (w Ośrodku Sportu i Rekreacji) odbędzie się spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi osobami (w tym z ich opiekunami), które uściśli zasady organizacji szkolenia. Podczas tego spotkania zostaną utworzone dwie grupy składające się z maksymalnie 15 dzieci każda oraz instruktora. W takcie zgrupowania mogą nastąpić indywidualne korekty w grupach. Zostanie przedstawiony grafik szkoleniowy grup. Uczestnicy zostaną zapoznani z regulaminem zgrupowania i zasadami bezpieczeństwa.

Z g r u p o w a n i e:
Zgrupowanie odbywać się będzie na zasadzie niestacjonarnej. Uczestnicy po zajęciach udają się do swoich domów. Zajęcia realizowane będą w okresie 26.06 – 05.07.2017 r. Szkolenie odbywać się będzie w 4 półtoragodzinnych sesjach. Pierwsze dwie, w godzinach od 9.30 do 13.00 (z półgodzinną przerwą między kolejnymi grupami), kolejne w godzinach od 15.00 do 18.30 (z półgodzinną przerwą między kolejnymi grupami). Czas od 13.00 do 15.00 jest przeznaczony na obiad. Posiłki uczestnicy realizują we własnym zakresie i na własny koszt. Zgrupowanie przeznaczone jest dla amatorów. Wszystko rozpoczynać się będzie od tzw. poziom „zerowego”. Maksymalnie 15-osobowe grupy szkoleniowe będą realizować zajęcia zgodnie z ustalonym programem. Pierwsze zajęcia to głównie nauka bezpiecznego wsiadania do kajaka, właściwego wiosłowania, umiejętności manewrowania kajakiem oraz postępowania na wypadek wywrotki. Kolejne zajęcia ukażą niezbędne techniki sprawnego manewrowania ww. sprzętem. W cykl szkolenia włączone będą gry i zabawy rekreacyjne.

S p r z ę t  i  b e z p i e c z e ń s t w o :
Jednym z ważniejszych atutów zgrupowania jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jego uczestników. Uczestnicy pływać będą we właściwie dobranym, sprawnym sprzęcie asekuracyjnym (kamizelka i kask). Sprzęt zapewnia organizator – Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. Nad całością zgrupowania opiekę sprawuje jego kierownik – Ryszard Roman tel. 500 237 228. Jest to doświadczony trener dyscypliny kajak-polo i wychowawca młodzieży. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania jego poleceń oraz poleceń organizatora.

Nieobecność uczestnika na zajęciach musi być uprzednio zgłoszona przez opiekuna uczestnika!

D o  p o b r a n i a :

VII Szkółka Kajakowa informacje organizacyjne (.pdf)

VII Szkółka Kajakowa regulamin (.pdf)

VII Szkółka Kajakowa karta zgłoszeniowa (.doc)

VII Szkółka Kajakowa plakat A3 (.pdf)

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Impreza dofinansowana ze środków Gminy Kozienice.