Informator Kajakarza 2017

Informator Kajakarza 2017 jest już dostępny. Zapraszamy do udziału w przedstawionych w nim spływach oraz imprezach kajakowych.

PŁYŃ PO ZDROWIE!

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa jest wydawcą kolejnej edycji Informatora Kajakarza. Jak pokazały doświadczenia z lat ubiegłych, publikacja cieszy się co raz większą popularnością, o czym świadczą liczne zapytania dotyczące terminu ukazania się Informatora już od początku stycznia. Cieszymy się, że Informator stanowi cenne źródło informacji na temat szerokiej oferty spływów oraz imprez kajakowych odbywających się w Polsce. Dlatego w bieżącym roku postanowiliśmy utrzymać jego nakład 6000 egzemplarzy.

Pobierz Informator Kajakarza 2017 w wersji .pdf

Informator w wersji papierowej będzie można otrzymać nieodpłatnie podczas większych imprez targowych związanych z wodą, turystyką i rekreacją, jak również w klubach kajakowych na terenie całego kraju.

Jeżeli chcielibyście otrzymać Informator w wersji papierowej – możemy go do was wysłać po dokonaniu opłaty związanej z wysyłką (5 zł list zwykły, Poczta Polska) na konto SITK:

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa
BANK PKO BP Oddział 15 Warszawa
50 1020 1156 0000 7902 0064 4310
W tytule prosimy wpisać: WPŁATA NA CELE STATUTOWE
(każdy inny tytuł będzie skutkował odesłaniem przelewu na rachunek nadawcy pomniejszonego o prowizję banku!)

W jednej kopercie możemy wysłać jeden lub dwa egzemplarze Informatora Kajakarza 2017. Prosimy o przesłanie do nas maila z danymi adresowymi, na które dokonamy wysyłki.

Wysyłając dane adresowe wyrażasz zgodę na wykorzystanie ich przez SITK do celów zrealizowania wysyłki. Jednocześnie informujemy, iż nie zostaną one w żaden sposób zarchiwizowane oraz wykorzystane w przyszłości.