IX Kozienicka Szkółka Kajakowa

W tym roku po raz dziewiąty serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Kozienic i okolicy do udziału w Szkółce Kajakowej. Zajęcia będą odbywały się w dniach 24.06 – 03.07.2019 r. w Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu.

 

Impreza dofinansowana ze środków Gminy Kozienice.

IX Kozienicka Szkółka Kajakowa, 23.06-03.07.2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Nabór
Do 30 dzieci (dziewczęta i chłopcy) w wieku: szkoły podstawowej (od 4 klasy), gimnazjum i szkoły średniej. Wymagany jest średni poziom wytrzymałości fizycznej i brak lęku przy kontakcie z wodą. Nie jest niezbędna umiejętność pływania. Dzieci muszą posiadać zgodę rodziców na udział w zgrupowaniu. Uczestnikiem staje się osoba, która dokona mailowo (mail biuro@sitk.pl) lub telefonicznie (tel. 606234548) zgłoszenia. W mailu zwrotnym prześlemy kartę uczestnika. Każdy uczestnik zobowiązany jest zgłosić się na szkolenie z wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna kartą uczestnika.

Opłata
Całkowity koszt uczestnictwa w Szkółce Kajakowej wynosi 15 zł od osoby, płatny na działalność statutową Stowarzyszenia. Wpłaty należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, Bank PKO BP o/Warszawa, nr rach. 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310, tytułem: „Działalność Statutowa SITK Imię i Nazwisko uczestnika”. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica, uczestnik może zostać zwolniony z wyżej wymienionej opłaty.

Ubiór
– czapka z daszkiem,
– koszulka z krótkim rękawem, najlepiej „oddychająca” (nie bawełniana, ponieważ gdy jest mokra wyziębia ciało),
– spodenki krótkie (dowolny materiał i typ) lub kąpielówki,
– buty do wody (do wchodzenia i wychodzenia z kajaka),
– ręcznik, koc, ubiór do przebrania się (ciepła odzież w chłodne dni),
– woda do picia lub napój wg uznania.

Odprawa
23 czerwca 2019 roku o godzinie 18:00, na tarasie widokowym nad jeziorem Kozienickim (w Ośrodku Sportu i Rekreacji) odbędzie się spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi osobami (w tym z ich opiekunami), które uściśli zasady organizacji szkolenia. Podczas tego spotkania zostaną utworzone dwie grupy składające się z maksymalnie 15 dzieci każda oraz instruktora. W takcie zgrupowania mogą nastąpić indywidualne korekty w grupach. Zostanie przedstawiony grafik szkoleniowy grup. Uczestnicy zostaną zapoznani z regulaminem zgrupowania i zasadami bezpieczeństwa.

Zgrupowanie
Zgrupowanie odbywać się będzie na zasadzie niestacjonarnej. Uczestnicy po zajęciach udają się do swoich domów. Zajęcia będą realizowane w okresie od 24 czerwca do 3 lipca br., w dwóch 2,5 – godzinnych sesjach. Pierwsza w godzinach od 10:00 do 12:30, a druga w godzinach od 15:00 do 17:30. Czas od godz. 12:30 do 15:00 jest przeznaczony na obiad. Posiłki uczestnicy realizują we własnym zakresie i na własny koszt. Zgrupowanie przeznaczone jest dla amatorów. Wszystko rozpoczynać się będzie od tzw. poziomu „zerowego”. Maksymalnie 15-osobowe grupy szkoleniowe będą realizować zajęcia zgodnie z ustalonym programem. Pierwsze zajęcia to głównie nauka bezpiecznego wsiadania do kajaka, właściwego wiosłowania, umiejętności manewrowania kajakiem oraz postępowania na wypadek wywrotki. Kolejne zajęcia ukażą niezbędne techniki sprawnego manewrowania ww. sprzętem. W cykl szkolenia włączone będą gry i zabawy rekreacyjne.

Sprzęt i bezpieczeństwo
Jednym z ważniejszych atutów zgrupowania jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jego uczestników. Uczestnicy pływać będą we właściwie dobranym, sprawnym sprzęcie asekuracyjnym. Sprzęt zapewnia organizator – Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. Nad całością zgrupowania opiekę sprawuje jego kierownik – Ryszard Roman tel. 500 237 228. Jest to doświadczony trener dyscypliny kajak-polo i wychowawca młodzieży. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania jego poleceń oraz poleceń organizatora.

Do pobrania
IX Kozienicka Szkółka Kajakowa Informator (.pdf)
IX Kozienicka Szkółka Kajakowa Regulamin (.pdf)
IX Kozienicka Szkółka Kajakowa Plakat A3 (.pdf)

Nieobecność uczestnika na zajęciach musi być uprzednio zgłoszona przez opiekuna uczestnika!

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Impreza dofinansowana ze środków

Gminy Kozienice.