IX Kozienicka Szkółka Kajakowa

W tym roku po raz dziewiąty serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Kozienic i okolicy do udziału w Szkółce Kajakowej. Zajęcia będą odbywały się w dniach 24.06 – 03.07.2019 r. w Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu.

 

Impreza dofinansowana ze środków Gminy Kozienice.

IX Kozienicka Szkółka Kajakowa, 23.06-03.07.2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Nabór
Do 30 dzieci (dziewczęta i chłopcy) w wieku: szkoły podstawowej (od 4 klasy), gimnazjum i szkoły średniej. Wymagany jest średni poziom wytrzymałości fizycznej i brak lęku przy kontakcie z wodą. Nie jest niezbędna umiejętność pływania. Dzieci muszą posiadać zgodę rodziców na udział w zgrupowaniu. Uczestnikiem staje się osoba, która dokona mailowo (mail biuro@sitk.pl) lub telefonicznie (tel. 606234548) zgłoszenia. W mailu zwrotnym prześlemy kartę uczestnika. Każdy uczestnik zobowiązany jest zgłosić się na szkolenie z wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna kartą uczestnika.

Opłata
Całkowity koszt uczestnictwa w Szkółce Kajakowej wynosi 15 zł od osoby, płatny na działalność statutową Stowarzyszenia. Wpłaty należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, Bank PKO BP o/Warszawa, nr rach. 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310, tytułem: „Działalność Statutowa SITK Imię i Nazwisko uczestnika”. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica, uczestnik może zostać zwolniony z wyżej wymienionej opłaty.

Ubiór
– czapka z daszkiem,
– koszulka z krótkim rękawem, najlepiej „oddychająca” (nie bawełniana, ponieważ gdy jest mokra wyziębia ciało),
– spodenki krótkie (dowolny materiał i typ) lub kąpielówki,
– buty do wody (do wchodzenia i wychodzenia z kajaka),
– ręcznik, koc, ubiór do przebrania się (ciepła odzież w chłodne dni),
– woda do picia lub napój wg uznania.

Odprawa
23 czerwca 2019 roku o godzinie 18:00, na tarasie widokowym nad jeziorem Kozienickim (w Ośrodku Sportu i Rekreacji) odbędzie się spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi osobami (w tym z ich opiekunami), które uściśli zasady organizacji szkolenia. Podczas tego spotkania zostaną utworzone dwie grupy składające się z maksymalnie 15 dzieci każda oraz instruktora. W takcie zgrupowania mogą nastąpić indywidualne korekty w grupach. Zostanie przedstawiony grafik szkoleniowy grup. Uczestnicy zostaną zapoznani z regulaminem zgrupowania i zasadami bezpieczeństwa.

Zgrupowanie
Zgrupowanie odbywać się będzie na zasadzie niestacjonarnej. Uczestnicy po zajęciach udają się do swoich domów. Zajęcia będą realizowane w okresie od 24 czerwca do 3 lipca br., w dwóch 2,5 – godzinnych sesjach. Pierwsza w godzinach od 10:00 do 12:30, a druga w godzinach od 15:00 do 17:30. Czas od godz. 12:30 do 15:00 jest przeznaczony na obiad. Posiłki uczestnicy realizują we własnym zakresie i na własny koszt. Zgrupowanie przeznaczone jest dla amatorów. Wszystko rozpoczynać się będzie od tzw. poziomu „zerowego”. Maksymalnie 15-osobowe grupy szkoleniowe będą realizować zajęcia zgodnie z ustalonym programem. Pierwsze zajęcia to głównie nauka bezpiecznego wsiadania do kajaka, właściwego wiosłowania, umiejętności manewrowania kajakiem oraz postępowania na wypadek wywrotki. Kolejne zajęcia ukażą niezbędne techniki sprawnego manewrowania ww. sprzętem. W cykl szkolenia włączone będą gry i zabawy rekreacyjne.

Sprzęt i bezpieczeństwo
Jednym z ważniejszych atutów zgrupowania jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jego uczestników. Uczestnicy pływać będą we właściwie dobranym, sprawnym sprzęcie asekuracyjnym. Sprzęt zapewnia organizator – Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. Nad całością zgrupowania opiekę sprawuje jego kierownik – Ryszard Roman tel. 500 237 228. Jest to doświadczony trener dyscypliny kajak-polo i wychowawca młodzieży. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania jego poleceń oraz poleceń organizatora.

Do pobrania
• IX Kozienicka Szkółka Kajakowa Informator (.pdf)
• IX Kozienicka Szkółka Kajakowa Regulamin (.pdf)
• IX Kozienicka Szkółka Kajakowa Plakat A3 (.pdf)

Nieobecność uczestnika na zajęciach musi być uprzednio zgłoszona przez opiekuna uczestnika!

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Impreza dofinansowana ze środków

Gminy Kozienice.